Ett av seminlammen

Den 8 februari 2018 var en stor dag på Kuseboholm. Ash Phillips från Sydafrika kom och bedömde våra dorprar. 16 stycken blev typade 5 och 6 stycken 4, vilket är ett fantastiskt resultat! Efter att Ash bedömt dem, märkte han de godkända aveldjuren med ett specialmärke som de nu kan gå omkring och glänsa med!

I och med att vi fick godkända avelsdjur enligt den sydafrikanska standarden fick vi även ett certificate utfärdat från "The Dorper Sheep Breeders Society of South Africa" om att vi är antagna som medlemmar! Glädjen är stor, tack Ash!

Välkommen till vår hemsida