Söndagens jobb var vaccinering av de tackor som lammar första gånge.